Extrastämma 2021

Kallelse Extrastämma 10 juni 2021

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor:
– Individuell mätning och debitering av el

– Frågor och svar om Individuell mätning och debitering av el

– Hur påverkar det mina kostnader som enskild medlem?

– Elbilsladdning

– Frågor och svar om Elbilsladdning

– Ombyggnation av lokaler till lägenheter

Motioner från årsstämman 2020:
– Motioner

– Årsredovisning 2019/2020 med motionssvar

Stämmohandlingar kommer att delas ut till samtliga medlemmar under perioden 17 – 21 maj 2021.

Styrelsen vågar inte längre hoppas på att pandemireglerna ska tillåta att vi samlas till informationsmöte i vår, men försöker anordna ett så kallat webbinarium torsdagen den 20 maj klockan 18.30.
Anmäl intresse med ett enkelt e-brev till brf.blasut@brfblasut.se.

Frågor och synpunkter kan också skickas till brf.blasut@brfblasut.se eller lämnas skriftligt på expeditionen, Gröna Gatan 41. Någon styrelseledamot svarar eller kommenterar frågor som bedöms vara av
allmänt intresse här på hemsidan.