Byggår? 1969-1970

Antal lägenheter? Föreningen består av elva fastigheter med adress Gröna Gatan 32, 41-57 samt 59-71, Blåsutgatan 1-7 samt 2-12 och Kabelgatan 15 A-C, Karl Johansgatan 100, sammanlagt 578 lägenheter.

Byte av stammar? Genomfördes 2016-2019.

Byte av elstammar? Byttes i samband med stambytet 2016-2019.

Finns bygglov för inglasning av balkonger? Nej, inget aktuellt bygglov. Detta får varje medlem ansöka om och bekosta själv.

Typ av uppvärmning? Fjärrvärme

Typ av ventilation? Mekanisk frånluft (F)

Gemensamma utrymmen? Åtta välutrustade tvättstugor på gemensamma utrymmen, cykelrum, gästlägenhet, festlokal och barnvagnsförråd.

Har föreningen tillgång till några parkeringsplatser? Till flertalet lägenheter hör garageplats.  Vid Gröna Gatan/Lilla Gatan finns ytterligare ett fåtal parkerings- och garageplatser. Separat kö gäller. Vid Blåsutgatan finns avgiftsbelagda korttidsparkeringsplatser.

Trappstädning sköts av? PLL fastighetsförvaltning AB

Finns kabel-TV? Grundutbudet för Kabel-TV via Tele2 ingår i avgiften, utöver det debiteras medlemmen 200kr/månad för bredbands-/ telefon-/TV-paket där Telia Lagom Tv-paket ingår. 

Finns bredband? Gruppavtal tecknat med Telia och varje lägenhet debiteras 200kr/månad för bredbands- / Telefon/ TV- Paket med hastigheten 500/500mbit ingår.

Antal lokaler? Föreningen har flertalet lokaler som inbringar stadiga inkomster.

Är bostadsrättsföreningen äkta? Föreningen är en äkta bostadsrättsförening

Accepterar ni delat ägande, t ex mellan föräldrar och barn? Ja, minsta andel tio procent.

Accepteras juridisk person som köpare? Nej

Planeras någon ändring av månadsavgiften? I budget aviseras en höjning med 9% från 1 juli 2023.

Vad ingår i månadsavgiften? Värme, VA och kabel-TV. I vissa lägenheter ingår också en garageplats.

Ekonomisk förvaltare? Den ekonomiska förvaltningen administreras av HSB, som också ansvarar för fastighetsskötseln.

Teknisk förvaltare? Primär AB

Försäkring? Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar.

Underhållsplan? Föreningen följer upprättad underhållsplan som revideras årligen.