Byggår? 1969-1970

Antal lägenheter? Föreningen består av elva fastigheter med adress Gröna Gatan 32, 41-57 samt 59-71, Blåsutgatan 1-7 samt 2-12 och Kabelgatan 15 A-C, Karl Johansgatan 100, sammanlagt 580 lägenheter.

Byte av stammar? Genomfördes 2016-2019.

Byte av elstammar? Byttes i samband med stambytet 2016-2019.

Finns bygglov för inglasning av balkonger? Nej, inget aktuellt bygglov. Detta får varje medlem ansöka om och bekosta själv.

Typ av uppvärmning? Fjärrvärme

Typ av ventilation? Mekanisk frånluft (F)

Gemensamma utrymmen? Åtta välutrustade tvättstugor på gemensamma utrymmen, cykelrum och cykelverkstad, gästlägenhet, två samlingslokaler, bastu, hobbyrum och barnvagnsförråd.

Har föreningen tillgång till några parkeringsplatser? Garageplats hör till de flesta lägenheterna. Vid Gröna Gatan/Lilla Gatan finns ytterligare ett fåtal parkerings- och garageplatser. Separat kö gäller. Vid Blåsutgatan finns avgiftsbelagda korttidsparkeringsplatser.

Trappstädning sköts av? PLL fastighetsförvaltning AB.

Finns bredband? Gruppavtal har tecknats med Telia och varje lägenhet debiteras 200kr/månad för bredband med hastighet 500/500mbit, IP-telefoni och TV- Paket Lagom.

Antal lokaler? Föreningen har flertalet lokaler som inbringar stadiga inkomster.

Är bostadsrättsföreningen äkta? Föreningen är en äkta bostadsrättsförening

Accepterar ni delat ägande, t ex mellan föräldrar och barn? Ja, minsta andel är tio procent.

Accepteras juridisk person som köpare? Nej.

Vad ingår i månadsavgiften? Värme, VA, fastighetsel och bredband. I vissa lägenheter ingår också en garageplats. Dessutom debiteras individuell elförbrukning (IMD) på månadsavin.

Ekonomisk förvaltare? Den ekonomiska förvaltningen administreras av HSB, som också ansvarar för fastighetsskötseln.

Teknisk förvaltare? Primär AB.

Försäkring? Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa.

Underhållsplan? Föreningen följer upprättad underhållsplan som revideras årligen.