Våra fastighetsförvaltare är Amanda Blomén och Jarl Kindmark från Primär fastighetsförvaltning.

Förvaltarna nås via e-post , eller på telefon 031-14 73 74, måndagar & torsdagar kl 9.00-11.00.

Föreningen har en expedition på Karl Johansgatan 100/Gröna Gatan 41 där du kan få ett personligt möte med förvaltarna på följande öppettider:

Måndagar 17.00 – 18.00

Torsdagar 12.00 – 13.00

För att boka möten på andra tider, kontakta förvaltarna (se kontaktuppgifter ovan). 

Under sommaren flyttas expeditionstiden på måndagskvällen till annan tid.