HSB Bostadsrättsförening Blåsut Styrelse 2022/2023

Ordförande Håkan Alnebratt –

Vice ordförande, vakant från sommaren 2023

Ledamot Carl Ramberg - 

Ledamot Henrik Karlsson - 

Ledamot Margareth Lewestam – margareth@brfblasut.se

Ledamot Marina Ghersetti – sekreterare@@brfblasut.se

Ledamot Ulla Alfredsson –

Maryam Nasipour -

HSB-ledamot Kågan Karlsson

 

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Blåsut har ansvar för föreningens ekonomi, skötsel av våra fastigheter, det långsiktiga underhållet och den utemiljö vi har runt våra fastigheter samt de boendes trygghet och trivsel.

Alla ledamöter i styrelsen är tillsammans ansvariga för de beslut som fattas vid våra styrelsemöten, men inom styrelsen har arbetsuppgifter fördelats mellan ledamöterna,
t ex ekonomi, säkerhet, kommunikation (hemsida, Facebookgrupp), medlemskontakter och kontakter med NABO, utemiljö etcetera.

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen – skicka ett mejl till någon av ovan adresser. Det går också att kontakta förvaltaren via epost, , eller telefon 031-14 73 74. På måndagar kl 17.30-18.00 finns vanligen en styrelseledamot närvarande på expeditionen.

Under sommaren flyttas expeditionstiden på måndagskvällen till annan tid.

 

Valberedning

Maria Linde-Nielsen -ordförande

Elsie Averlid 

Simon Lundqvist 


 

Revisorer
Mats Lindkvist (revisor) och Bengt Löfqvist (revisorssuppleant) är utsedda av föreningsstämman.
Därutöver har HSB Riksförbund utsett BoRevision i Sverige AB till revisor.