Styrelsen, valberedning & revisorerHSB Bostadsrättsförening Blåsut Styrelse 2020/2021

Ordförande Håkan Alnebratt –

Vice ordförande Dan Öjvind Gasstorp –

Ledamot Linda Caraza –

Ledamot Margareth Lewestam –

Ledamot Marina Ghersetti – sekreterare@@brfblasut.se

Ledamot Pernilla Ranagården –

Ledamot Rebecca Jones –

Ledamot Ulla Alfredsson –

HSB-ledamot Klas Sjödell

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Blåsut har ansvar för föreningens ekonomi, skötsel av våra fastigheter, det långsiktiga underhållet och den utemiljö vi har runt våra fastigheter samt de boendes trygghet och trivsel.

Alla ledamöter i styrelsen är tillsammans ansvariga för de beslut som fattas vid våra styrelsemöten, men inom styrelsen har arbetsuppgifter fördelats mellan ledamöterna,
t ex ekonomi, säkerhet, kommunikation (hemsida, Facebookgrupp), medlemskontakter och kontakter med NABO, utemiljö etcetera.

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen – skicka ett mejl till någon av ovan adresser. Det går också att kontakta förvaltaren via epost, , eller telefon 031-14 73 74. På måndagar kl 17.30-18.00 finns vanligen en styrelseledamot närvarande på expeditionen.

Under sommaren flyttas expeditionstiden på måndagskvällen till annan tid.

 

Valberedning
Patrik Nordin(ordförande) och Kalle Bäck.

.

Revisorer
Mats Lindkvist (revisor) och Lena Björneld (revisorssuppleant) är utsedda av föreningsstämman.
Därutöver har HSB Riksförbund utsett BoRevision i Sverige AB till revisor.