HSB Bostadsrättsförening Blåsut Styrelse 2023/2024

Ordförande Håkan Alnebratt –

Vice ordförande, Ulla Alfredsson -  

Ledamot Carl Ramberg - 

Ledamot Henrik Karlsson - 

Ledamot Margareth Lewestam – margareth@brfblasut.se

Ledamot Marina Ghersetti – sekreterare@@brfblasut.se

Ledamot Maryam Nasirpour - 

Ledamot Annie Petersson -  

HSB-ledamot Kågan Karlsson

 

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Blåsut har ansvar för föreningens ekonomi, fastigheter, det långsiktiga underhållet och föreningens utemiljö samt de boendes trygghet och trivsel.

Styrelsens ledamöter är tillsammans ansvariga för de beslut som styrelsen fattar, men inom styrelsen har arbetsuppgifter fördelats mellan ledamöterna,
t ex ekonomi, säkerhet, kommunikation (hemsida, Facebookgrupp), medlemskontakter och kontakter med HSBs Boendesociala grupp, utemiljö, m.m.

Vill du ha kontakt med någon i styrelsen, skicka ett mejl till någon av e-postadresserna ovan. 

 

Valberedning

Elsie Averlid, Viktor Axstål och Ryan Cox

Valberedningens uppgift är främst att nominera kandidater till styrelse och revisorer. Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar bidrar de till ökad gemenskap och engagemang i föreningen. Kontakta valberedningen om du vill nominera dig själv eller annan medlem till förtroendeuppdrag.

Du når valberedningen på e-post: 

 

Revisorer

Mats Lindkvist (revisor) är utsedd av föreningsstämman.
Därutöver har HSB Riksförbund utsett BoRevision i Sverige AB till revisor.