Du kan hyra ut din bostad i andra hand om skälig grund finns, men du måste alltid ha styrelsens medgivande. Som skälig grund räknas t. ex. arbete eller studier på annan ort, uthyrning till närstående eller under en övergångsperiod om max ett år. Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras på särskild blankett, se nedan.

För ytterligare information kontakta förvaltaren på  eller på tel: 031-14 73 74.

 

Dokument

Icon representing an icon       


Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning