Du har möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand om skälig grund finns men man måste alltid ha styrelsens medgivande. Som skälig grund räknas t ex arbete eller studier på annan ort, uthyrning till närstående eller under en övergångsperiod på max ett år. 

För ytterligare information kontakta förvaltaren på  

El på tel: 031-14 73 74

 

Dokument

Icon representing an icon       


Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning