Hushållsavfall och restavfall
Föreningen har lagt om avfallshanteringen från sopnedkast till modernare källsortering där komposterbart (biologiskt) hushållsavfall separeras från restavfall. I anslutning till fastigheterna finns sopkasuner för respektive biologiskt avfall (matrester) och restavfall. Det är viktigt att restavfallet emballeras ordentligt innan det slängs. Matavfallet slängs i särskilda papperspåsar som finns att hämta i föreningens tvättstugor. Sopkasunerna öppnas med nyckeltagg.

Återvinning
Tidningar, förpackningar av papper, glas, plast och metaller samt batterier slängs på återvinningsstation. I anslutning till stationerna finns oftast behållare där man kan lämna kläder och textilier till välgörenhetsorganisationer. Återvinningsstation finns bland annat vid Blåsutgatan 2, Chapmans Torg 6 – 8, Seglaregatan 3 och på Jaegerdorffsplatsen. 

Grovsopor
Brf Blåsut har inget grovsoprum för möbler med mera. Föreningen tar därför in containrar två gånger per år, vanligen i september och januari. De placeras vid Blåsutgatan nedanför trappan till Blåsutgatan 6 och 8 samt mellan husen vid Gröna Gatan 55 – 59. Containrarna levereras alltid på måndag och avlägsnas torsdag samma vecka. Om de hinner bli fulla under dessa fyra dagar beställs nya av fastighetsskötarna. Det är ej tillåtet att slänga farligt avfall i containrarna. 

Icke-brännbara grovsopor ansvarar varje medlem för att själv frakta till någon av kommunens återvinningscentraler. För Brf Blåsut är den närmaste återvinningscentralen: Högsbo ÅVC. Är du osäker på hur du ska sortera kan du använda kommunens sorteringsguide: Sorteringsguiden - Göteborgs Stad.

Farligt avfall
Föreningen har ingen möjlighet att ta hand om farligt avfall och hänvisar därför till ”Farligt avfall-bilen” som hanteras av Göteborgs Stad, alternativt till stadens återvinningscentraler.
Till farligt avfall-bilar kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilarna kör en tur på våren och en på hösten och stannar vid stoppen som redovisas på: Här stannar farligt avfallbilen - Göteborgs stad.