I föreningen finns det inte något generellt bygglov för att glasa in balkonger utan varje medlem söker på egen hand bygglov för detta.

För att söka bygglov kan du använda dig av Stadsbyggnadskontorets digitala bygglovstjänst som finns att tillgå här: https://etjanst-bygglov.goteborg.se/PBL
Eventuella fasadritningar får du av föreningens förvaltare på utsatta telefon- eller besökstider.