I föreningen finns det inte något generellt bygglov för att glasa in balkonger utan varje medlem söker på egen hand bygglov för detta.

För att söka bygglov kan ni använda er av Stadsbyggnadskontoret digitala bygglovstjänst som finns att tillgå här: https://etjanst-bygglov.goteborg.se/PBL
Eventuella fasadritningar får ni efter kontakt med föreningens förvaltare på utsatta telefon- eller besökstider.