Grovsopor
Brf Blåsut har inget grovsoprum i föreningen där ni medlemmar kan lämna era gamla möbler. Föreningen tar därför in containrar två gånger per år (vanligen i september och januari månad). Containern levereras alltid på måndag morgon och försvinner innan arbetsdagen är slut på torsdagen samma vecka. Om containern hinner bli full under dessa fyra dagar så beställs en ny ut till föreningen av våra fastighetsskötare.
Containern placeras vid Blåsutgatan nedanför trappan till Blåsutgatan 6 och 8, samt mellan husen vid Gröna Gatan 55 – 59.

Det är ej tillåtet att slänga farligt avfall i containern.