Förråd

Till din lägenhet hör ett förråd märkt med ditt 3-siffriga lägenhetsnummer. Du hittar det antigen i källaren eller på vinden. Tänk på att inte förvara farligt avfall i förrådet, t.ex. gasoltuber och liknande. Du får heller inte lämna föremål i gången utanför förrådet, då de kan utgöra en brandrisk.


Extra förråd
I föreningen finns ett fåtal extra förråd att hyra.Om du är intresserad, kontakta föreningens förvaltare för mer information, tel 031-147374 eller e-post .

Cykelparkering

I vår förening har vi flera utrymmen för förvaring av cyklar som ANVÄNDS. Har du en cykel du inte använder bör du förvara den i ditt källarförråd.

Föreningens cykelparkeringar/cykelrum:

  • På gårdarna vid Gröna Gatan 40 & 60 samt i respektive källare.
  • I garaget under Blåsutgatan 2 – 8 (uppmärkta platser för cyklar samt cykelrum).
  • Mellan Blåsutgatan 2 & 4 finns angjorda cykelparkeringar.
  • På baksidan av Kabelgatan 15A har vi ett cykelskjul för parkering.
  • Kabelgatan 15A & 15B har cykelrum vid entrén mot gatan.
  • Blåsutgatan 10 & 12 har cykelrum vid respektive entré.
  • Blåsutgatan 7 har ett cykelrum i källaren med ingång mellan Blåsutgatan 7 och 9.
  • Blåsutgatan 1 – 5 har cykelparkering på gårdarna samt cykelrum vid Blåsutgatan 1. 

Fastighetsskötarna genomför årligen en cykelrensning i våra förråd.
Om du är extra rädd om din cykel finns det ett förråd i höghuset vid Gröna Gatan 60 där du kan hyra en cykelplats. Kontakta förvaltaren för mer information.

Barnvagnsparkering

Vi har några utrymmen som är reserverade för barnvagnar i närheten av respektive fastighet. Också pulkor får förvaras här under vintersäsongen. Andra skrymmande föremål kan komma att rensas bort av fastighetsskötarna i samband med den årliga cykelrensningen. Om du inte längre använder din barnvagn uppmanas du att placera den i ditt källarförråd.