Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer.

Checklista för elsäkert hem
I Elsäkerhetsverket checklista ser du om något behöver åtgärdas.

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur, mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.

Tips på hur du sparar energi hemma finns på:

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/hsb-tipsar-sa-sparar-du-energi-hemma/