Föreningen har ingen möjlighet att ta hand om farligt avfall och hänvisar därför till ”Farligt avfallbilen” som hanteras av Göteborgs Stad.
Till farligt avfallbilar kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilarna kör en tur på våren och en på hösten och stannar vid stoppen som redovisas på sidan. Du kan även lämna återanvändbara saker till Björkåfrihets insamlingsbil. Schemat uppdateras så snart turerna är fastställda, i allmänhet i slutet av januari, respektive augusti.

Klicka här för att se aktuellt schema som uppdateras två gånger per år.