Föreningen har ingen möjlighet att ta hand om farligt avfall och hänvisar därför till ”Farligt avfall-bilen” som hanteras av Göteborgs Stad.
Till farligt avfall-bilar kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter.

Bilarna kör en tur på våren och en på hösten och stannar vid stoppen som redovisas på sidan. Länk till hemsida.

 

 Länk till Högsbo återvinningscentral för mer info:

https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/har-lamnar-hushall-avfall/atervinningscentraler/planera-ditt-besok-pa-atervinningscentralen/hogsbo-atervinningscentral