Mats Lindkvist (revisor) och Lena Björneld (revisorssuppleant) är utsedda av föreningsstämman.

Därutöver har HSB Riksförbund utsett BoRevision i Sverige AB till revisor.