Till varje lägenhet hör det ett förråd märkt med ert interna (1 - 3-siffriga) lägenhetsnummer. Ni hittar antigen ert förråd i källaren eller på vinden. Tänk på att inte förvara farligt avfall i ert förråd såsom gasoltuber och liknande. Var även noga med att ni inte belamrar gångarna utanför ert förråd med material då det utgör en brandrisk.

Extra förråd
I föreningen finns det ett fåtal extra förråd att hyra, ta kontakt med föreningens fastighetsförvaltare för att få mer information på tel 031-147374 eller skicka ett mejl till .