Gröna Blåsut är en fristående grupp av medlemmar i föreningen som arbetar för att förbättra utemiljön på våra gårdar. Det gäller allt från planteringar till trädgårdsbänkar. Tidvis kan vi också initiera diverse medlemsaktiviteter.

Gruppen har alltid en representant som sitter i föreningsstyrelsen. Vi samarbetar också med HSB Trädgård och HSB Fastighetsskötsel såväl som med vår förvaltare från PLL. Längst ned på sidan kan du se vilka som är med i Gröna Blåsut.

Vi ser som vår uppgift att värna om eller förbättra utemiljön och att ta fram förslag på förändringar när så behövs. Vi kan också fungera som bollplank för förslag som läggs fram från styrelsen eller våra samarbetspartners.

Gröna Blåsut vill också verka för att visst trädgårdsarbete skall kunna utföras av de boende själva. Med anledning av detta arrangerar Gröna Blåsut gårdsdagar vår/höst där vi lägger några timmars arbete på egen eller annans gård samtidigt som vi umgås med våra grannar.

Det är också Gröna Blåsut som administrerar föreningens odlingslådor (läs mer om detta under egen rubrik).

 

Vill du kontakta oss eller kanske rent av gå med i vår grupp?

Hör i så fall av dig till undertecknad på email eller telefon; 0708 14 14 68

 

Medlemmar i Gröna Blåsut:

Anders Hillberg, Kabelgatan 15A

Christina Andersson, Gröna gatan 32

Gunilla Roudén-Olsson, Gröna gatan 47

Henrik Carlsson, Gröna Gatan 55D

Margareta Boberg, Blåsutgatan 5

Marina Ghersetti, Blåsutgatan 10

Thomas Fasth, Blåsutgatan 7

Ulla Alfredsson, Blåsutgatan 8

//

Anders Hillberg för Gröna Blåsut 2022-03-04