Gröna Blåsut består av medlemmar i föreningen som tillsammans med fastighetsskötarna arbetar för att förbättra utemiljön på våra gårdar. Det är allt ifrån planteringar till trädgårdsbänkar. Gruppen tar fram förslag på förändringar men kan också fungera som bollplank för styrelsen. Gröna Blåsut vill också verka för att visst trädgårdsarbete kan utföras av de boende själva. Under höst och vinter sker mestadels planeringsarbete som sedan realiseras under våren/sommaren. För närvarande administrerar Gröna Blåsut också de pallkragar som finns utplacerade på ett antal platser inom föreningen. Mer information om detta kan du nå via länkar längre ned på sidan.

 

Vill du vara med i Gröna Blåsut eller har du några idéer om hur utemiljön bör ändras eller kan förbättras? Kontakta Anders Hillberg som är sammankallande i gruppen (tel: 0708 – 14 14 68, epost: ) eller styrelsen (, tel 14 73 74) eller lämna ett meddelande på expeditionen Gröna gatan 41/Karl Johansgatan 100.

Medlemmar i Gröna Blåsut:

Anders Hillberg, Kabelgatan 15A

Christina Andersson, Gröna gatan 32

Erna Landin, Blåsutgatan 6

Gunilla Roudén-Olsson, Gröna gatan 47

Henrik Carlsson, Gröna Gatan 55D

Margareta Boberg, Blåsutgatan 5

Marina Ghersetti, Blåsutgatan 10

Thomas Fasth, Blåsutgatan 7

Ulla Alfredsson, Blåsutgatan 8