Debitering av elförbrukning (IMD)

 

Brf Blåsut har infört individuell mätning och debitering (IMD) av elförbrukning. Det betyder att bostadsrättsföreningen har övertagit alla medlemmarnas el-avtal och föreningen är nu enskild kund hos el-leverantörerna. I praktiken innebär det att föreningen betalar el-leverantörerna för all el-förbrukning i föreningen, och sedan i sin tur debiterar varje enskild medlem i efterskott.

När du tidigare har haft ett eget el-avtal har du dels behövt betala en el-nätavgift och en avgift för den el du förbrukat. I fortsättningen slipper du att betala elnätavgift, du betalar bara för den el du förbrukar. Kostnaderna för din förbrukning kommer att debiteras tillsammans med din månadsavgift till föreningen. El-avgiften specificeras på månadsavin, men med ca 4 månaders eftersläpning. Ett exempel:

Förbrukning av el för period: augusti – oktober

Mätning och avläsning av förbrukning: sker i november

Kostnad för el-förbrukning aviseras till medlem: med månadsavier januari-mars.

Se också tabellen nedan.