Styrelsen har beslutat att tillåta korttidsuthyrning av lägenheterna under sommaren 2024, under särskilda villkor. Detta beslutades eftersom det rådande ekonomiska läget gör att en del medlemmar kan ha det lite svårt att få ihop en semesterkassa. Denna möjlighet att hyra ut lägenheten kan faktiskt delfinansiera en kortare semester.

Medlemmen måste göra en anmälan via formulär till föreningen med uppgifter om hyrestagaren samt uthyrningstid. Styrelsen har gjort bedömningen att hyrestiden måste vara minst 3 dagar, sammanhängande, upp till maximalt hela perioden 1 juni till 31 augusti 2024.

Brf Blåsut har inget juridiskt ansvar för de ekonomiska mellanhavandena mellan uthyrare eller dennes hyresgäst. Som uthyrare blir man själv ansvarig för de ekonomiska risker, eventuella skador eller störningar som kan uppkomma. Vi uppmanar de medlemmar som funderar på att nyttja denna möjlighet att informera om föreningens trivselregler och att använda vedertagna avtalsmallar eller förmedlingstjänster för att säkerställa er egen trygghet.

 

Anmäl korttidsuthyrning