HSB Göteborgs tjänst HSB Nabo gör livet lättare för medlemmarna och föreningarna när det uppstår problem mellan grannar.

Få bostadsområden är helt problemfria. Störande grannar, konflikter och andra problem kan vara både svårt och känsligt att hantera på egen hand för bostadsrättsföreningarna.

HSB NABO hjälper styrelserna att hantera störningsärenden och sociala problem i föreningarna. Genom att styrelsen i bostadsrättsföreningar kontaktar HSB NABO när olika slags problem uppstår, får föreningen professionell hjälp att lösa situationen.

För mer information, kontakta:
Medlemscenter
Telefon: 010-442 20 00