HSB Göteborgs tjänst HSB Nabo, som nu bytt namn till Boendesociala gruppen, gör livet lättare för medlemmarna och föreningarna när det uppstår problem mellan grannar.

Få bostadsområden är helt problemfria. Störande grannar, konflikter och andra problem kan vara både svårt och känsligt att hantera på egen hand för bostadsrättsföreningarna.

Boendesociala gruppen hjälper styrelserna att hantera störningsärenden och sociala problem i föreningarna. Genom att styrelsen i bostadsrättsföreningar kontaktar Boendesociala gruppen när olika slags problem uppstår, får föreningen professionell hjälp att lösa situationen.

För mer information, kontakta:
Medlemscenter
Telefon: 010-442 20 00