HSB Göteborgs tjänst HSB Nabo, som nu bytt namn till Boendesociala gruppen, hjälper till att reda ut problem som kan uppstå mellan grannar. Få bostadsområden är helt problemfria. Störande grannar, konflikter och andra problem kan vara svårt och känsligt att hantera för bostadsrättsföreningen själv. Boendesociala gruppen erbjuder professionell hjälp och hjälper styrelsen när olika slags problem uppstår.

För mer information, kontakta:
Medlemscenter
Telefon: 010-442 20 00