För att kunna ta emot besökare eller bud så behöver du koppla din porttelefon till ett eller flera telefonnummer, antingen mobil- eller hemtelefon. Ta kontakt med förvaltaren på e-post  för att få porttelefonen inkopplad samt få inloggningsuppgifter och information om hur du själv kan byta telefonnummer i framtiden.