Har du planer på att renovera i din lägenhet kan du ta kontakt med föreningens förvaltare för att få ta del av en ritning över din lägenhet. Notera att eventuellt tidigare genomförda renoveringar kanske inte framgår på ritningarna.
Du får även fasadritningar från förvaltarna om du ska söka bygglov för en balkonginglasning.