Om du planerar att renovera i din lägenhet kan du kontakta föreningens förvaltare för att få en ritning över lägenheten. Notera att eventuellt tidigare genomförda renoveringar inte nödvändigtvis framgår på ritningen.
Förvaltarna kan också tillhandahålla de fasadritningar som du behöver när du söker bygglov för balkonginglasning.