Har du planer på att renovera i din lägenhet kan du ta kontakt med föreningens förvaltare för att få ta del av en ritning över din lägenhet. Notera att eventuellt tidigare genomförda renovering kanske inte framgår på ritningarna.
Du får även fasadritningar om du ska söka bygglov för en balkonginglasning från förvaltarna.