Fastighetsjour
Brf Blåsut har ett jouravtal via Securtias. Detta används för att avhjälpa fel i er lägenheten eller i fastigheten utöver kontorstider, vardagar 16.00 – 07:00. Exempel på fel kan vara strömlös lägenheten eller en pågående vattenläcka, när det finns risk att människor eller fastigheten kan komma till skada. Åtgärder som sällan kan vänta med att åtgärdas till kommande vardag. 

Securitas; tel 010-470 55 98. 


Vid Brand, behov av Polis eller akuta olycksfall

Ring 112.