Fastighetsjour
Brf Blåsut har via HSB ett jouravtal med Securtias. Det används för att avhjälpa fel i din lägenheten eller i fastigheten utanför kontorstid vardagar 16.00 – 07:00 och helger. Exempel på fel kan vara strömlös lägenhet eller pågående vattenläcka, eller andra åtgärder som inte kan vänta med att åtgärdas till kommande vardag. 

Securitas tel: 010-470 55 98. 

Securitas tar ut en relativt hög avgift för varje utryckning (över 2.000 kr). Visar det sig att det anmälda felet bero på anmälarens bristande tillsyn, får denne betala utryckningskostnaden själv. 


Vid brand, behov av polis eller vid akuta olycksfall ring 112.