Föreningen är försäkrad via Länsförsäkringar där skadedjurssanering ingår i försäkringen via Anticimex. Om ni ser skadedjur i vårt närområde ex. råttor ska ni alltid ta kontakt med förvaltaren.
Har du fått skadedjur i din lägenhet så ska du själv ta kontakt med Anticimex och uppge föreningens försäkringsnummer: 2026110*21. Föreningens styrelse eller förvaltare kan inte göra anmälan åt dig med anledning av personuppgiftslagen. Vid anmälan till Anticimex om skadedjur skall dock alltid en kopia på informationen skickas till föreningen på .

Som skadedjur räknas vägglöss, getingar, kackerlackor, råttor och möss, silverfiskar, myror m.m.

Anticimex når du på telefonnummer: 0752 – 45 10 00