Föreningen är försäkrad via Trygg Hansa där skadedjurssanering ingår i försäkringen via Nomor Försäkring AB. Om du ser skadedjur i vårt närområde , t.ex. råttor, ska du alltid ta kontakt med förvaltaren.Som skadedjur räknas vägglöss, mjölmott, pälsängrar, fågelkvalster, getingar, kackerlackor, råttor och möss, silverfiskar, myror, m.m.
Har du fått skadedjur i din lägenhet ska du själv ta kontakt med Nomor Försäkring AB och uppge föreningens försäkringsnummer: 25-3115215-04. Föreningens styrelse eller förvaltare kan inte göra anmälan åt dig på grund av personuppgiftslagen. Vid anmälan till Nomor Försäkring om skadedjur skall alltid en kopia skickas till förvaltaren på epost: .

Skadeanmälan görs direkt på nomor.se eller 0771122300. Försäkringen gäller utan självrisk.

Måsbekämpning 

Föreningen har ett samarbete med Anticimex om bekämpning av måsar på våra tak. Under aktuell säsong synar Anticimex ungefär var tredje vecka fastigheternas tak med hjälp av drönare. Eventuella måsbon som hittas flyttas till mer lämpligt ställe.  
Om du upplever problem med måsar på ett av föreningens tak, kontakta förvaltarna på mejladress