Avfallshantering
Föreningen håller på att lägga om avfallshanteringen från sopnedkast till modernare källsortering där vi skiljer på komposterbart (biologiskt) hushållsavfall och restavfall.

Det är viktigt att restavfallet emballeras ordentligt innan det slängs. 

Soprum för grovsopor saknas i föreningen. Dock sätts container för brännbart avfall ut två gånger per år.

Farligt avfall skall lämnas till kommunens särskilt anvisade återvinningscentraler eller till Farligt Avfall-bilen som kommer två gånger om året till Majorna. Är du osäker kan du använda kommunens sorteringsguide: Sorteringsguiden - Göteborgs Stad (goteborg.se)

 

Återvinning
Tidningar, förpackningar av papper, glas, plast och metaller samt batterier slängs på återvinningsstation. I anslutning till stationerna finns oftast behållare där man kan lämna kläder och textilier till välgörenhetsorganisationer. Återvinningsstationer finns bland annat vid Blåsutgatan 2, Chapmans Torg 6 – 8, Seglaregatan 3 och på Jaegerdorffsplatsen. Stationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Om behållare är överfulla eller det är mycket skräpigt kan man kontakta FTI på telefon 0200-880311 eller genom att fylla i ett formulär på www.ftiab.se.