Icon representing an icon
Föreningens stadgar kan du ladda ned här

Skyldighet att känna till stadgar
Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgarna. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgarna noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. Bryter man mot stadgarna kan man i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndsskyldig eller åtalad.

Ändring av stadgar
Eftersom stadgarna är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar på stämma. Det krävs två stämmor för att få igenom en ändring. Medlemmar kan via motion till årsmöte föreslå ändringar till stadgarna. Svensk lag står över stadgarna, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen.