Vad gör styrelsen?
Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. På föreningsstämman utser medlemmarna en styrelse som får i uppdrag att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltningen. Förvaltning omfattar både små och stora arbetsuppgifter som t.ex. administration och teknisk förvaltning. Ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Vem är det som bestämmer i bostadsrättsföreningen?
Det är medlemmarna som bestämmer över bostadsrättsföreningens fastigheter och hur ekonomi och underhåll ska skötas. På föreningsstämman kan du komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller om att ändra på sådant som du anser vara fel. Föreningsstämman är också det organ som granskar bostadsrättsföreningens verksamhet under det gångna året.

Vad går månadsavgiften/hyran till?
I en bostadsrättsförening ansvarar man gemensamt för fastigheternas drift och skötsel. Det är bostadsrättsföreningens styrelse som bestämmer hur hög månadsavgiften, den så kallade hyran, ska vara. Avgiften ska täcka föreningens kostnader och avsättning till yttre underhåll. Därför blir månadsavgiften aldrig högre än vad som långsiktigt behövs för att klara kostnaderna för förenings skötsel.

 

Kommunikationsplan 2023

Kommunikationsplan Brf Blåsut