Om man vill förnya eller komplettera sitt boende måste styrelsen godkänna väsentliga förändringar – d v s sådant som påverkar husets grundfunktion; bärande väggar, badrum, kök, värme-, vatten- och avloppsledningar samt balkonger. Även fönsterbyte och byte av lägenhetens ytterdörr ska godkännas av styrelsen.

En utförlig beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i lägenheten finns i föreningens Stadgar § 37.

Innan du börjar med din renovering bör du ta kontakt med någon av fastighetsförvaltarna som kan hjälpa dig att svara på frågor.