Valberedning

Valberedningens uppgift är främst att nominera kandidater till styrelse och revisorer.

Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

Kontakt
Kontakta gärna oss i valberedningen om du har förslag och vill nominera någon medlem till förtroendeuppdrag. Vi hör av oss och bestämmer tid för ett möte.

Valberedningen kan kontaktas via mejl: 

Valberedningen 2022/2023 består av

Maria Linde-Nielsen (ordförande)

Elsie Averlid 

Simon Lundqvist