Nyheter

Måndag den 27 september öppnas sopkasunerna på Blåsutgatan och fredag den 1 oktober stängs (plomberas) sopnedkasten på Blåsutgatan 1 – 7. Sopkasunerna står på gräsmattan mitt emot garageinfarten. 

 

Från och med onsdag den 22 september kan medlemmarna hämta utrustning for sortering av matavfall från Kretslopp & Vatten i alla trapphus på Blåsutgatan.  

Sopnedkasten på Blåsutagan 2 – 8 och 10 – 12 kommer att stängas senare under hösten, men också de medlemmar som bor på dessa adresser kan börja använda sopkasunerna från den 27 september. 

 

Sista datum för att lämna in motioner till årets föreningsstämma som hålls i november är den 30 september. Motioner som inkommer efter detta datum kommer inte att lyftas till årets föreningsstämma. Styrelsen följer utvecklingen i samhället och räknar med att en fysisk stämma kommer att kunna hållas i Dalheimers hus den 18 november 18:00, mer information kommer i samband med stämmokallelse.
Motioner lämnas till föreningens Expedition på Gröna Gatan 41 eller mejlas till .

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!