Nyheter

Hej,

här kommer lite sen info. gällande höjningen av medlemsavgiften.

Sedan några år brottas föreningen med kostnader för tomträttsavgälderna och har lagt en årlig höjning av månadsavgifterna på 2% i vår plan.

Effekten av det rådande världsläget med högre energipriser, stigande räntor och inflation samt en allmänt osäker konjunkturutveckling har styrelsen beslutat att avgiftshöjning istället bli 3,5% från första juli 2022.

Dessutom pågår arbete med ytterligare kostnadsbesparingar.

Vi beklagar att avierna kom ut före denna information.

//

Styrelsen