Hemsidan

Under våren 2024 kommer hemsidan att uppdateras och delvis redigeras om.

Solceller

Möjligheten att installera solceller på föreningens fastigheter håller på att utredas.

Digital bokning

Under våren 2024 har digital bokning av tvättstugor, mattvätt och hobbyrum införts. Som medlem har du redan tidigare kunnat boka och hyra gästlägenhet, bastu och samlingslokaler digitalt.

Festblåsan, samlingslokaler, bastu & gästlägenheten
Festblåsan och gästlägenheten på Blåsutgatan 6 fräschades upp under 2022. Våren 2023 färdigställdes en gästlägenhet till på Gröna Gatan 41 samt bastu. Samtliga lokaler kan du som medlem boka och hyra. 

IMD
Individuell mätning och debitering (IMD) av el införs hösten 2023 och våren 2024.

Tvättstugor
En översyn av föreningens åtta tvättstugor har påbörjats i syfte att sänka energiförbrukningen.

Hissar
Föreningens hissar kommer inom en treårsperiod att renoveras och moderniseras. Hissarna på Gröna Gatan var klara och besiktigade i början av 2023.
Renoveringen av hissarna på Blåsutgatan påbörjas 2024.

Laddning för elbilar
Infördes vår/sommar 2023. Alla parkeringar i garagen har laddmöjligheter.
 
Trapphus
Renovering och uppfräschning av föreningens trapphus, entréer och tvättstugor har gjorts under 2022 och 2023.

Loftgångsdörrar
Byte av loftgångsdörrar gjordes sommaren 2023.