Festblåsan & lägenheten
Under maj & juni kommer både Festblåsan och gästlägenheten på Blåsutgatan 6 att fräschas upp.

IMD
Extra stämman som genomfördes under juni månad 2021 röstade igenom styrelsens framställan om att investera i Individuell Mätning & Debitering av el i föreningen.
Detta innebär att bostadsrättsföreningen kommer ta över ansvaret och leveransen av el till din lägenhet och varje medlem kommer därmed bli av med elnätsavgiften på ca 1 200kr per år.

Laddning för elbilar
Styrelsens framställan blev även här godkänd av extra stämman som gav styrelsen i uppdrag att vidare utreda och upphandla möjligheten att kunna ladda elbilar i föreningen på ett betryggande och hållbart sätt. Utredningen pågår och mer information kommer att delas ut till er medlemmar under hösten 2021.
 
Trapphus
Fortsatt renovering och uppfräschning av föreningens trapphus, entréer och tvättstugor kommer ske löpande under verksamhetsåret 21–22.

Hissar
Föreningens hissar kommer inom en treårsperiod att renoveras och moderniseras. Upphandling kommer att genomföras under hösten 2021.

Loftgångsdörrar
En upphandling har påbörjats gällande nya lägenhetsdörrar till lägenheter placerade vid en loftgång och arbetet är planerat att påbörjas hösten 2022.

Tvättstugor
En översyn av föreningens åtta tvättstugor har påbörjats i syfte att hitta energitjuvar och se över om föreningen kan genom att investera i nya maskiner sänka energiförbrukningen och därmed bli mer hållbara.