Nyheter

Föreningsstämma och motioner

Sista datum för att lämna in motioner till årets föreningsstämma som hålls i november var den 30 september. Motioner som inkommer efter detta datum kommer inte att lyftas till årets föreningsstämma. Styrelsen följer utvecklingen i samhället och räknar med att en fysisk stämma kommer att kunna hållas i Dalheimers hus den 18 november 18:00, mer information kommer i samband med stämmokallelse.