Nyheter

Nya rutiner för sophantering på Blåsutgatan

Måndag den 27 september öppnas sopkasunerna på Blåsutgatan och fredag den 1 oktober stängs (plomberas) sopnedkasten på Blåsutgatan 1 – 7. Sopkasunerna står på gräsmattan mitt emot garageinfarten. 

 

Från och med onsdag den 22 september kan medlemmarna hämta utrustning for sortering av matavfall från Kretslopp & Vatten i alla trapphus på Blåsutgatan.  

Sopnedkasten på Blåsutagan 2 – 8 och 10 – 12 kommer att stängas senare under hösten, men också de medlemmar som bor på dessa adresser kan börja använda sopkasunerna från den 27 september.