Nyheter

Elbilsladdning

Föreningen har nu fått beviljats EU- bidrag för installation av elbilsladdning på samtliga av föreningens garageplatser.

Projektet har redan rivstartat i garaget beläget under Blåsutgatan 1-3-5 och innan årsskiftet kommer totalt 230st platser vara färdigställda.

Målet är att samtliga garageplatser skall vara färdigställda under första veckan av februari 2023.

Separat utskick kommer att lämnas i varje medlems brevlåda med information om själva systemet och hur debitering för laddning kommer att fungera.

 

Tidplan Blåsut - Etapp 1

Blåsutgatan 3–5 nedre plan

21/11 – 22/11 - Montering och installation 47–67

23/11 – 24/11 - Montering och installation 68–90

25/11 – 28/11 - Montering och installation 27–46

29/11 – 30/11 - Montering och installation 1–26

1/12 – 2/12 - Kanalisation och matningar till laddcentraler. Inkoppling och avprovning.

5/12 – Driftsättning

Blåsutgatan 3–5 övre plan

6-/12 – 7/12 - Montering och installation 148–168

8-/12 – 9/12 - Montering och installation 169–191

12-/12 – 13/12 - Montering och installation 129–147

14-/12 – 15/12 - Montering och installation 101–126

16-/12 – 19/12 – Kanalisation och matningar till laddcentraler. Inkoppling och avprovning.

20/12 – Driftsättning

Gröna Gatan 40

21/12 – 23/12 - Montering och installation 1–13 och 39–50

21/12 – 23/12 - Montering och installation 14–38

27/12 – 28/12 – Kanalisation och matningar till laddcentraler. Inkoppling och avprovning.

29/12 – Driftsättning

 

Karta över arbetet finner du här

Avspärrning Blåsutgatan 3-5 nedre plan.pdf